ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 1

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 1

กลุ่มอาคาร 2 ประเภท คือ มหาวิทยาลัย และอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

การจัดประกวดอาคาร MEA Energy Saving Building นับเป็นการดำเนินงานของ “ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร” โดยการไฟฟ้านครหลวง ( กฟน.) ได้จัดการประกวดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ภายใต้ชื่อ MEA Energy Saving Building 2015 สำหรับ กลุ่มอาคารมหาวิทยาลัยและอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่ค่อนข้างมาก

โครงการในปีที่ 3 ได้เริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมแข่งขันในเดือนปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 และดำเนินการประกวดอาคารทั้งในระดับที่ 1 และในระดับที่ 2 ต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม 2558

ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้พิจารณาให้จัดการประกวดในประเภทอาคารมหาวิทยาลัยและอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่ในเขตให้บริการของ กฟน. มีอาคารสมัครเข้าร่วมโครงการปีที่ 3 จำนวนรวมทั้งสิ้น 34 แห่ง ประกอบด้วย .

อาคารมหาวิทยาลัย จำนวน 12 แห่ง

อาคารประเภทสำนักงาน 24 แห่ง

ผลการพิจารณาระดับที่ 1 “ตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน“ มีอาคารได้รับพิจารณา จำนวน 22 แห่ง โดยแบ่งเป็นประเภทอาคารมหาวิทยาลัย 9 แห่ง และประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 13 แห่ง ประกอบด้วย

# ประเภทวิทยาลัย
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
8 มหาวิทยาลัยสยาม
9 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
# ประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
2 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
3 ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21
4 ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค
5 ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์
6 ศูนย์การค้า เดอะสแควร์
7 ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 2 รามคำแหง
8 ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
9 ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 7 บางแค
10 ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 8 บางกะปิ
11 ศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้
12 ศูนย์การค้า สยามดิสคัฟเวอรี่
13 ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

Client

Admin

Date

18 January 2021

Tags

ประกวดอาคารปี 3