ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2

อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 และเงินรางวัลต่อไป

ผลการประกวดสำหรับโครงการปีที่ 3 ระดับที่ 2

 • รางวัลสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเลิศ
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” พร้อมเงินรางวัล สูงสุดมูลค่า 2,000,000 บาท
 • ประเภทมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 • รางวัลอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่นพิเศษ
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่นพิเศษ” พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท
 • ประเภทมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าได้แก่ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค/li>

 • รางวัลอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่น
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น”
 • ประเภทมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
 • ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

Client

Admin

Date

18 January 2021

Tags

ประกวดอาคารปี 3