ผลการดำเนินโครงการปี 1 ระดับที่ 2

ผลการดำเนินโครงการปี 1 ระดับที่ 2

อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 และเงินรางวัลต่อไป พบว่ามีอาคารที่ต้องการร่วมแข่งขันต่อ เพื่อค้นหาสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานกับ กฟน. จำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง ประกอบด้วยอาคารประเภทโรงพยาบาล 4 แห่ง และอาคารประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 6 แห่ง

ผลการประกวดสำหรับโครงการปีที่ 1 ระดับที่ 2

 • รางวัลสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเลิศ
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” พร้อมเงินรางวัล สูงสุดมูลค่า 2,000,000 บาท
 • ประเภทโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 2

 • รางวัลอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่นพิเศษ
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่นพิเศษ” พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท
 • ประเภทโรงพยาบาล ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ได้แก่ เทสโก้ โลตัส สาขาสุขาภิบาล 3 และ แม็คโคร สาขาสาทร

 • รางวัลอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่น
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น”
 • ประเภทโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลนครธน และโรงพยาบาลพญาไท 3
 • ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ได้แก่ เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4 และเทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ

Client

Admin

Date

18 January 2021

Tags

ประกวดอาคารปี 1