ภาพช่วงพิธีมอบโล่รางวัล งานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565