ชมภาพกิจกรรม พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6

ชมภาพกิจกรรม พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6

📌📌ชมภาพกิจกรรม พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565

📌📌ภาพรวมพิธีเปิดและบรรยากาศงาน คลิก
📌📌ภาพช่วงพิธีมอบโล่รางวัล คลิก
📌📌ภาพช่วงพิธีมอบเงินสนับสนุนฯ คลิก
📌📌ชม Virtual Exhibition คลิก

📌 สอบถาม-ดูรายละเอียดเพิ่ม
🔑 Website: https://www.meaenergyawards.info
🔑 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
🔑 Facebook: https://www.facebook.com/MEAAward
🔑 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHUYmmyByqaIwX50Ey2qRpg


Print   Email

Related Articles