วีดิทัศน์สรุปโครงการฯ ปีที่ 6

วีดิทัศน์สรุปโครงการฯ ปีที่ 6

📌📌วีดิทัศน์สรุปโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


สรุปผลการดำเนินโครงการ

⭐️ อาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน MEA Energy Awards จำนวน 110 แห่ง
⭐️ อาคารดำเนินมาตรการปรับปรุงการใช้พลังงาน 50 แห่ง
⭐️ เงินลงทุนอาคารรวม 86.74 ล้านบาท
⭐️ ระยะเวลาคืนทุน 3.32 ปี
⭐️ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 6.87 ล้านหน่วย/ปี
⭐️ ประหยัดเงินได้ 26.14 ล้านบาทต่อปี
⭐️ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2,954 ตันต่อปี

📌📌ภาพรวมพิธีเปิดและบรรยากาศงาน คลิก
📌📌ภาพช่วงพิธีมอบโล่รางวัล คลิก
📌📌ภาพช่วงพิธีมอบเงินสนับสนุนฯ คลิก
📌📌ชม Virtual Exhibition คลิก

📌 สอบถาม-ดูรายละเอียดเพิ่ม
🔑 Website: https://www.meaenergyawards.info
🔑 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
🔑 Facebook: https://www.facebook.com/MEAAward
🔑 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHUYmmyByqaIwX50Ey2qRpg

 


Print   Email

Related Articles